Xuất khẩu thô sẽ làm "chết mòn" giá trị nông sản Việt

Chế biến sâu sẽ nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Chế biến sâu sẽ nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Chế biến sâu sẽ nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Lên top