Xuất khẩu theo hướng bền vững để chinh phục thị trường cấp cao

Trong cơ cấu ngành hàng xuất khẩu, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Trong cơ cấu ngành hàng xuất khẩu, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Trong cơ cấu ngành hàng xuất khẩu, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Lên top