Xuất khẩu thanh long phục hồi nhanh

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường thăm một cơ sở chế biến thanh long xuất khẩu ở Long An. Ảnh: KỲ QUAN
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường thăm một cơ sở chế biến thanh long xuất khẩu ở Long An. Ảnh: KỲ QUAN
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường thăm một cơ sở chế biến thanh long xuất khẩu ở Long An. Ảnh: KỲ QUAN
Lên top