Xuất khẩu "tắc" vì thiếu vỏ container: Tại sao Việt Nam chưa sản xuất được?

Lên top