Xuất khẩu sắn mang về gần 611,7 triệu USD

Xuất khẩu sắn tăng 15,6% trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: HH
Xuất khẩu sắn tăng 15,6% trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: HH
Xuất khẩu sắn tăng 15,6% trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: HH
Lên top