Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xuất khẩu rau quả ước đạt 321 triệu USD trong tháng 1.2018

Xuất khẩu rau quả trong tháng 1.2018 ước đạt 321 triệu USD. Ảnh: PV
Xuất khẩu rau quả trong tháng 1.2018 ước đạt 321 triệu USD. Ảnh: PV