Xuất khẩu rau quả ước đạt 321 triệu USD trong tháng 1.2018

Xuất khẩu rau quả trong tháng 1.2018 ước đạt 321 triệu USD. Ảnh: PV
Xuất khẩu rau quả trong tháng 1.2018 ước đạt 321 triệu USD. Ảnh: PV
Xuất khẩu rau quả trong tháng 1.2018 ước đạt 321 triệu USD. Ảnh: PV
Lên top