Xuất khẩu nông sản, thủy sản tăng trưởng lạc quan trong 5 tháng

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu lạc quan trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu lạc quan trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu lạc quan trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top