Xuất khẩu nông sản khởi sắc, thương mại tăng trưởng lạc quan

Xuất khẩu gỗ đã đạt mức kỷ lục với 11,11 tỉ USD, tăng 30,6%, tương ứng tăng 2,6 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ đã đạt mức kỷ lục với 11,11 tỉ USD, tăng 30,6%, tương ứng tăng 2,6 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ đã đạt mức kỷ lục với 11,11 tỉ USD, tăng 30,6%, tương ứng tăng 2,6 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Lên top