Xuất khẩu nông sản ách tắc vì giá cước vận chuyển "phi mã"

Hàng hóa xuất khẩu đang ách tắc vì thiếu phương tiện vận chuyển. Ảnh: Theo VASEP
Hàng hóa xuất khẩu đang ách tắc vì thiếu phương tiện vận chuyển. Ảnh: Theo VASEP
Hàng hóa xuất khẩu đang ách tắc vì thiếu phương tiện vận chuyển. Ảnh: Theo VASEP
Lên top