Xuất khẩu nông nghiệp quyết tâm đạt 45 tỉ USD năm 2021

Xuất khẩu gỗ và nhiều nhóm hàng chủ lực tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ và nhiều nhóm hàng chủ lực tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ và nhiều nhóm hàng chủ lực tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Vũ Long
Lên top