Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản “gặp khó” trong 10 tháng qua

Xuất khẩu lúa gạo và nhiều mặt hàng tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các rào cản kỹ thuật. Ảnh: PV
Xuất khẩu lúa gạo và nhiều mặt hàng tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các rào cản kỹ thuật. Ảnh: PV
Xuất khẩu lúa gạo và nhiều mặt hàng tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các rào cản kỹ thuật. Ảnh: PV
Lên top