Xuất khẩu năm 2020: Nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt giá trị trên 1 tỉ USD

Cà phê tiếp tục sẽ là một trong những mặt hàng XK giá trị cao mang về tổng kim ngạch lớn trong năm 2021. Ảnh: Khánh Vũ
Cà phê tiếp tục sẽ là một trong những mặt hàng XK giá trị cao mang về tổng kim ngạch lớn trong năm 2021. Ảnh: Khánh Vũ
Cà phê tiếp tục sẽ là một trong những mặt hàng XK giá trị cao mang về tổng kim ngạch lớn trong năm 2021. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top