Xuất khẩu lâm sản quý 1 tăng 18%, mức tăng cao nhất trong 5 năm

Giá trị xuất siêu ước đạt 1,82 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: Kh.V
Giá trị xuất siêu ước đạt 1,82 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: Kh.V
Giá trị xuất siêu ước đạt 1,82 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: Kh.V
Lên top