Xuất khẩu lạc quan sau 2 tháng thực thi EVFTA

Xuất khẩu nông sản sang EU bật tăng sau khi EVFTA được thực thi. Ảnh: Hồng Điệp
Xuất khẩu nông sản sang EU bật tăng sau khi EVFTA được thực thi. Ảnh: Hồng Điệp
Xuất khẩu nông sản sang EU bật tăng sau khi EVFTA được thực thi. Ảnh: Hồng Điệp
Lên top