Xuất khẩu kỳ vọng “lội ngược dòng” nhờ EVFTA

Tận dụng tốt EVFTA để thúc đẩy XK trong nửa cuối năm, Việt Nam vẫn có cơ hội bù đắp thiệt hại XK trong nửa đầu năm. Nguồn: TTXVN
Tận dụng tốt EVFTA để thúc đẩy XK trong nửa cuối năm, Việt Nam vẫn có cơ hội bù đắp thiệt hại XK trong nửa đầu năm. Nguồn: TTXVN
Tận dụng tốt EVFTA để thúc đẩy XK trong nửa cuối năm, Việt Nam vẫn có cơ hội bù đắp thiệt hại XK trong nửa đầu năm. Nguồn: TTXVN
Lên top