Xuất khẩu khó khăn, cơ hội để kích cầu thị trường nội địa

Chi tiêu hộ gia đình dự báo tăng trung bình 10,5%/năm và sẽ lên mức bình quân 714 USD/ tháng vào năm 2020 là điều kiện thuận lợi để kích cầu tiêu dùng nội địa. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Chi tiêu hộ gia đình dự báo tăng trung bình 10,5%/năm và sẽ lên mức bình quân 714 USD/ tháng vào năm 2020 là điều kiện thuận lợi để kích cầu tiêu dùng nội địa. Ảnh: Hải Nguyễn
Chi tiêu hộ gia đình dự báo tăng trung bình 10,5%/năm và sẽ lên mức bình quân 714 USD/ tháng vào năm 2020 là điều kiện thuận lợi để kích cầu tiêu dùng nội địa. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top