Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 61,3%, EU là thị trường tiềm năng

Xuất khẩu đồ gỗ sang châu Âu hứa hẹn nhiều tiềm năng. Ảnh: Hương Quỳnh
Xuất khẩu đồ gỗ sang châu Âu hứa hẹn nhiều tiềm năng. Ảnh: Hương Quỳnh
Xuất khẩu đồ gỗ sang châu Âu hứa hẹn nhiều tiềm năng. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top