Xuất khẩu gỗ và lâm sản “hứa” mang về 14 tỉ USD dù dịch COVID-19

Xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ mang về 14 tỉ USD trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ mang về 14 tỉ USD trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ mang về 14 tỉ USD trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top