Xuất khẩu gỗ đến 2025: Xây dựng thương hiệu để đạt 20 tỉ USD/năm

Ngành gỗ cần xây dựng thương hiệu để đạt giá trị xuất khẩu 20 tỉ USD vào năm 2025. Ảnh: Khánh Vũ
Ngành gỗ cần xây dựng thương hiệu để đạt giá trị xuất khẩu 20 tỉ USD vào năm 2025. Ảnh: Khánh Vũ
Ngành gỗ cần xây dựng thương hiệu để đạt giá trị xuất khẩu 20 tỉ USD vào năm 2025. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top