Xuất khẩu gạo vẫn nhiều tín hiệu lạc quan, dù giá giảm nhẹ

Xuất khẩu gạo vẫn nhiều tín hiệu lạc quan trong năm 2021, giá gạo của Việt Nam vẫn ở mức cao. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo vẫn nhiều tín hiệu lạc quan trong năm 2021, giá gạo của Việt Nam vẫn ở mức cao. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo vẫn nhiều tín hiệu lạc quan trong năm 2021, giá gạo của Việt Nam vẫn ở mức cao. Ảnh: Vũ Long
Lên top