Xuất khẩu gạo hướng đến giảm lượng, tăng trị giá

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược xuất khẩu gạo, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ xuất khẩu gạo chất lượng cao như gạo thơm, gạo đặc sản, japonica... chiếm 40%. Ảnh: A.C
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược xuất khẩu gạo, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ xuất khẩu gạo chất lượng cao như gạo thơm, gạo đặc sản, japonica... chiếm 40%. Ảnh: A.C
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược xuất khẩu gạo, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ xuất khẩu gạo chất lượng cao như gạo thơm, gạo đặc sản, japonica... chiếm 40%. Ảnh: A.C
Lên top