Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn trên đà giảm mạnh