Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang mất lợi thế, thị trường kém sôi động

Xuất khẩu gạo của Việt Nam chịu nhiều áp lực cạnh tranh trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Lý Lam Anh
Xuất khẩu gạo của Việt Nam chịu nhiều áp lực cạnh tranh trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Lý Lam Anh
Xuất khẩu gạo của Việt Nam chịu nhiều áp lực cạnh tranh trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Lý Lam Anh
Lên top