Xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới

Xuất khẩu gạo có thể gặp áp lực cạnh tranh từ gạo giá rẻ của các nước. Ảnh minh họa: Trung An
Xuất khẩu gạo có thể gặp áp lực cạnh tranh từ gạo giá rẻ của các nước. Ảnh minh họa: Trung An
Xuất khẩu gạo có thể gặp áp lực cạnh tranh từ gạo giá rẻ của các nước. Ảnh minh họa: Trung An
Lên top