Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2019 giảm 9,1% giá trị do “rớt giá”

Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2019 giảm 9,1% giá trị do lúa rớt giá. (Ảnh minh họa)
Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2019 giảm 9,1% giá trị do lúa rớt giá. (Ảnh minh họa)
Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2019 giảm 9,1% giá trị do lúa rớt giá. (Ảnh minh họa)
Lên top