Xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế phải có giấy phép

Nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế có người dân tăng cao khi có dịch COVID-19. Ảnh Anh Nhàn
Nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế có người dân tăng cao khi có dịch COVID-19. Ảnh Anh Nhàn
Nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế có người dân tăng cao khi có dịch COVID-19. Ảnh Anh Nhàn
Lên top