Xuất khẩu điều Việt Nam: Nghịch lý - nhà máy đóng cửa, thị trường... mở ra

Chế biến hạt điều xuất khẩu tại Công TNHH Mỹ Lệ (Bình Phước). Ảnh: C.H
Chế biến hạt điều xuất khẩu tại Công TNHH Mỹ Lệ (Bình Phước). Ảnh: C.H