Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuất khẩu dệt may gặp khó