Xuất khẩu đầu năm 2021: Nông, thuỷ sản đang là điểm sáng

Chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG
Chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG
Chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG
Lên top