Xuất khẩu càphê vẫn khó khăn do COVID-19 và cước vận chuyển quá cao

Dự báo xuất khẩu càphê tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và cước vận chuyển trên thế giới tăng quá cao. Ảnh: Vũ Long
Dự báo xuất khẩu càphê tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và cước vận chuyển trên thế giới tăng quá cao. Ảnh: Vũ Long
Dự báo xuất khẩu càphê tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và cước vận chuyển trên thế giới tăng quá cao. Ảnh: Vũ Long
Lên top