Xuất khẩu caosu tăng 89,7% về khối lượng và gấp 2,17 lần về giá trị

Xuất khẩu caosu cho nhiều tín hiệu lạc quan vì tăng trưởng cả giá trị và sản lượng. Ảnh minh họa: Bộ NNPTNT
Xuất khẩu caosu cho nhiều tín hiệu lạc quan vì tăng trưởng cả giá trị và sản lượng. Ảnh minh họa: Bộ NNPTNT
Xuất khẩu caosu cho nhiều tín hiệu lạc quan vì tăng trưởng cả giá trị và sản lượng. Ảnh minh họa: Bộ NNPTNT
Lên top