Xuất khẩu cá tra tăng mạnh tại thị trường ASEAN

Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: MH
Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: MH
Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: MH
Lên top