Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đang “rộng cửa”

Từ 1.7.2018, thuế nhập khẩu cá tra của Trung Quốc sẽ giảm mạnh, tạo cơ hội cho XK cá tra Việt Nam. (Ảnh minh họa)
Từ 1.7.2018, thuế nhập khẩu cá tra của Trung Quốc sẽ giảm mạnh, tạo cơ hội cho XK cá tra Việt Nam. (Ảnh minh họa)
Từ 1.7.2018, thuế nhập khẩu cá tra của Trung Quốc sẽ giảm mạnh, tạo cơ hội cho XK cá tra Việt Nam. (Ảnh minh họa)
Lên top