Xuất khẩu cá tra khởi sắc nhưng nguy cơ thiếu nguyên liệu

Nguy cơ các doanh nghiệp thiếu cá tra nguyên liệu để xuất khẩu cuối năm nay. Ảnh minh họa: TTXVN
Nguy cơ các doanh nghiệp thiếu cá tra nguyên liệu để xuất khẩu cuối năm nay. Ảnh minh họa: TTXVN
Nguy cơ các doanh nghiệp thiếu cá tra nguyên liệu để xuất khẩu cuối năm nay. Ảnh minh họa: TTXVN
Lên top