Xuất khẩu cá tra khởi sắc, cần mở nút thắt để doanh nghiệp sản xuất

Cơ hội xuất khẩu lớn, nhưng các doanh nghiệp khó khăn về nguồn lao động và nguyên liệu để mở rộng sản xuất. Ảnh: Theo Tepbac
Cơ hội xuất khẩu lớn, nhưng các doanh nghiệp khó khăn về nguồn lao động và nguyên liệu để mở rộng sản xuất. Ảnh: Theo Tepbac
Cơ hội xuất khẩu lớn, nhưng các doanh nghiệp khó khăn về nguồn lao động và nguyên liệu để mở rộng sản xuất. Ảnh: Theo Tepbac
Lên top