Xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc tăng, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp

Xuất khẩu cà phê sang thị trường Hàn Quốc nhiều lạc quan. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Hàn Quốc nhiều lạc quan. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Hàn Quốc nhiều lạc quan. Ảnh: Vũ Long
Lên top