Xuất khẩu cá ngừ lạc quan trong dịch bệnh, nhiều thị trường bật tăng

Nguồn cung cá ngừ dồi dào, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu theo yêu cầu của EC. Ảnh: Phạm Thắm
Nguồn cung cá ngừ dồi dào, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu theo yêu cầu của EC. Ảnh: Phạm Thắm
Nguồn cung cá ngừ dồi dào, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu theo yêu cầu của EC. Ảnh: Phạm Thắm
Lên top