Xuất khẩu 5 mặt hàng nông sản bật tăng mạnh nhờ hỗ trợ của các FTA

Rau quả là 1 trong 5 nhóm hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Rau quả là 1 trong 5 nhóm hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Rau quả là 1 trong 5 nhóm hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top