Xuất khẩu 11 tháng tăng 8%, Việt Nam đạt số xuất siêu kỷ lục

Gỗ và lâm sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị cao trong 11 tháng qua. Ảnh: Vũ Long
Gỗ và lâm sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị cao trong 11 tháng qua. Ảnh: Vũ Long
Gỗ và lâm sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị cao trong 11 tháng qua. Ảnh: Vũ Long
Lên top