Xuất hiện tỉnh thứ 8 nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Tại Hưng Yên, số lợn bị nhiễm bệnh và phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh tả lợn Châu Phi tiếp tục gia tăng. Ảnh: Phan Hậu
Tại Hưng Yên, số lợn bị nhiễm bệnh và phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh tả lợn Châu Phi tiếp tục gia tăng. Ảnh: Phan Hậu
Tại Hưng Yên, số lợn bị nhiễm bệnh và phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh tả lợn Châu Phi tiếp tục gia tăng. Ảnh: Phan Hậu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top