Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuất hiện doanh nghiệp đề nghị xoá chung cư cũ, không phải bồi thường

Một chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Ảnh minh họa.
Một chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Ảnh minh họa.