Xuất cấp 5.000 tấn gạo cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ

Ngành DTNN khẩn trương thực hiện công tác xuất cấp gạo hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ảnh Bộ Tài chính cung cấp.
Ngành DTNN khẩn trương thực hiện công tác xuất cấp gạo hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ảnh Bộ Tài chính cung cấp.
Ngành DTNN khẩn trương thực hiện công tác xuất cấp gạo hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ảnh Bộ Tài chính cung cấp.
Lên top