Xử phạt nặng hai công ty vì lỗi vi phạm công bố thông tin sai lệch

Xử phạt nặng nhiều công ty vì công bố thông tin sai lệch. Ảnh: Thế Lâm
Xử phạt nặng nhiều công ty vì công bố thông tin sai lệch. Ảnh: Thế Lâm
Xử phạt nặng nhiều công ty vì công bố thông tin sai lệch. Ảnh: Thế Lâm
Lên top