Xử phạt một công ty 270 triệu vì nhiều giao dịch cho vay mập mờ

Cổ phiếu FTM bị xử phạt nặng vì nhiều mập mờ trong giao dịch
Cổ phiếu FTM bị xử phạt nặng vì nhiều mập mờ trong giao dịch
Cổ phiếu FTM bị xử phạt nặng vì nhiều mập mờ trong giao dịch
Lên top