Xử phạt công ty sử dụng sai tần số vô tuyến điện cho phép