Xử lý thêm 1.300 vụ vi phạm về thị trường trong một tuần