Xử lý nghiêm những cán bộ phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trả lời những kiến nghị của các doanh nghiệp. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trả lời những kiến nghị của các doanh nghiệp. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trả lời những kiến nghị của các doanh nghiệp. Ảnh: NT
Lên top