Xử lý nghiêm nhà đầu tư để đường “ổ gà” gây mất an toàn giao thông

Xử lý nghiêm nhà đầu tư để đường “ổ gà” gây mất an toàn giao thông. Ảnh: MH
Xử lý nghiêm nhà đầu tư để đường “ổ gà” gây mất an toàn giao thông. Ảnh: MH
Xử lý nghiêm nhà đầu tư để đường “ổ gà” gây mất an toàn giao thông. Ảnh: MH
Lên top