Xử lý hành vi tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác

Các hành vi tổ chức, môi giới đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: TCTS
Các hành vi tổ chức, môi giới đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: TCTS
Các hành vi tổ chức, môi giới đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: TCTS
Lên top