Xử lý hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt: Nhiều doanh nghiệp bỏ trốn

Xe đạp Trung Quốc đội lốt xuất xứ Việt Nam. Ảnh Quế Thanh.
Xe đạp Trung Quốc đội lốt xuất xứ Việt Nam. Ảnh Quế Thanh.
Xe đạp Trung Quốc đội lốt xuất xứ Việt Nam. Ảnh Quế Thanh.
Lên top